Naziv: JU "DOM UČENIKA" sa p.o. Trebinje
Sjedište: Trebinje
Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje
Tel/Fax: 059 240 983; Tel: 059 240 984
E-mail: [email protected]
Žiro račun: 5620080000014556 NLB Razvojna banka filijala Trebinje
JIB: 4401359950003

Kontakt