O Domu učenika

JU Dom učenika Trebinje je vaspitno - obrazovna ustanova u kojoj su za redovne učenike iz susjednih opština, a koji pohađaju trebinjske srednje škole obezbjeđeni:

1. Smještaj i ishrana
2. Uslovi za učenje
3. Uslovi za sportske i vannastavne aktivnosti
4. Domska biblioteka
5. Higijena i cjelodnevno portirsko - čuvarska služba

Kvalitet hrane i higijena su na zavidnom nivou. Dom je u potpunosti renoviran, a sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sa kupatilima u svakoj sobi.

JU Dom učenika u Trebinju obavještava sve zainteresovane učenike da raspolaže sa kapacitetom od 197 ležajeva.

Cijena ishrane i smještaja je 75,00 KM po učeniku mjesečno, dok je smještaj besplatan za djecu palih boraca i ratnih vojnih invalida od I - IV kategorije.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 059 240 983.

Pozivamo sve zainteresovane da se uvjere u kvalitet naših usluga.

Uprava